Comunicat sobre els projectes de L’Artesà i la plataforma “Salvem l’Artesà”

Diumenge, 17 Juliol 2016 08:39

El passat 9 de novembre de 2015, representants de l’Ajuntament van explicar a tots els socis del Kaddish que ho varen desitjar els 5 projectes finalistes per desenvolupar el Centre Artesà.  El 4 de març, igualment, tots els socis que ho varen voler van participar en una xerrada-col·loqui amb els representants de la plataforma “Salvem l’Artesà”. 

Amb posterioritat, el passat 19 de març, se celebrà una Assemblea General de l’entitat on es va incloure en l’ordre del dia decidir si l’Associació Taller de Teatre Kaddish havia de definir una posició o no en el debat ciutadà que propugna la plataforma. 

Escoltades totes les opinions, es va decidir, per majoria, emetre un comunicat on es fes palès que l’associació defensa un projecte d’arts escèniques a la ciutat que permeti l’adequat desenvolupament de la creació i la difusió del teatre i les altres formes escèniques. El Kaddish, per tant, es posiciona decididament en favor d’una dedicació prioritària del Centre Artesà a les arts escèniques. 

Sense voler entrar a considerar si el projecte escollit és o no del gust d’una majoria de socis, el Kaddish valora que, al Prat, avui, no hi ha un espai escènic que reuneixi les condicions òptimes per a la pràctica i la difusió de les arts escèniques. Per tant, sigui quina sigui la seva concreció arquitectònica final, l’equipament ha d’enfortir i dotar de recursos el teixit teatral de la ciutat, per tal de superar les mancances i limitacions actuals.

Així mateix, l’Assemblea del Taller de Teatre Kaddish vol fer pública la decisió de no posicionar-se sobre temes que s’escapen dels aspectes directament relacionats amb el teatre, com ara els punts de vista sobre l’encert de la catalogació patrimonial del Centre Artesà o les qüestions relacionades amb la participació ciutadana en les decisions sobre el projecte, que planteja la plataforma “Salvem l’Artesà”.

noticies