La més forta

La més forta
d’ August Strindberg

Companyia Teatre Kaddish

Intèrpret: Dúnia Pellissa
Direcció: Joana Romero

 

 

La lluita per la vida i la supervivència del més fort són dos dels criteris bàsics del darwinisme social, basat en la transposició del nivell biològic al nivell sociocultu-ral en la teoria de l'evolució de Charles Darwin. Així, els més forts i els més ben adaptats serien, en la societat actual, les classes altes i benestants, sense fer distin-ció ni reflexió dels diversos contextos econòmics, socials i culturals. Però, i si la lluita per existir i sobreviure de la més forta s'esquerdés, de sobte, en mig del caos, per la frustració i la traïció?

Dissabte 2 de Juliol a les 20:30h
Diumenge 3 de Juliol a les 19:00h

Entrada lliure