Projecte 92

Diumenge 2 de desembre a les 19h 

Projecte 92 
Las Huecas

En quina mesura l'efemèride Olímpica de la ciutat de Barcelona té relació amb els projectes de futur i els discursos que, de petites - en ple boom de la societat del benestar- significaven les nostres vides? Quines relacions possibles hi ha entre el cos d'una nena nascuda l'any 92 i la instrumentalització de tota una ciutat? Quin aparell discursiu es posava en marxa a inicis dels 90 per part de les grans potències mundials i què hi té a veure COBI en tot això? Treballant a partir de la rememoració i buscant interseccions entre l'experiència pròpia, la ficció i el document, Projecte 92 és, possiblement, un espectacle sobre el desencís i el dolor d'una dècada que, no sense certa perversió, pretenia ser la més feliç possible.

Projecte sorgit de Croquis_bcn 2016.

 

 

El col.lectiu LasHuecas neix a la primavera del 2016 amb la intenció de dur a terme construccions escèniques col·lectives.
Anomenar-nos col·lectiu no és mera nomenclatura sinó un punt de partida, un posicionament artístic i polític. Tècniques, actrius, il·lustradores, performers, directores, càmeres, escenògrafes i dramaturgues comprenem la creació com un procés en constant transició i treballem a partir de la ficció, el document i l’acció performàtica. A nivell formal apostem per cercar els límits; els límits del cos, del text i dels llenguatges escènics. A nivell conceptual ens interessa generar esquerdes i forats als relats oficials, a la història oficial i al cosa oficial.

Actants: Júlia Barbany, Esmeralda Colette i Andrea Pellejero
Textos originals: Núria Corominas
Direccions: Núria Corominas
Document: ‘‘Conversación de Juan Antonio Samaranch, Pasqual Maragall y Josep Miquel Abad, diez años después de los Juegos de Barcelona’’

Disseny d'espai escènic: Oriol Corral
Disseny d'espai sonor i il·luminació: Sofia Ana Martori
Projeccions: Marta Navarro
Grafisme i il·lustració: Júlia Barbany
Vídeo: ürsula Comendador Navarro

Entrada: 8€

Diumenge 2 de desembre a les 19h